Concursos i oposicions

En aquest apartat, hi trobareu tota la informació relativa als processos de selecció de personal endegats per aquest Ajuntament (ofertes públiques d'ocupació, bases dels concursos oposicions, resolucions d'Alcaldia relatives a aspirants admesos i exclosos i altres informacions de rellevància en aquests procediments).