Convocatòries de personal

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA PER SUBSTITUIR PERSONAL AMB DRET A RESERVA DE LLOC DE TREBALL, PER EXECUCIÓ DE PROGRAMES O PROJECTES DE CARÀCTER TEMPORAL O PER EXCÈS O ACUMULACIÓ DE TASQUES.

 Per accedir a les bases publicades al BOP de Girona, cliqueu AQUÍ

- Concurs oposició lliure de 5 places de funcionari interí i de la constitució d’una borsa de treball per cobrir places de funcionari interí, de l’escala d’administració especial, sotsescala de serveis especials, vigilants municipals de l’Ajuntament del Port de la Selva.

 Per accedir a les bases publicades al BOP de Girona, núm. 23 de 1 de febrer de 2018, cliqueu AQUÍ.

 Publicat al BOP de Girona, núm. 27 de 7 de febrer, anunci rectificatiu de les bases, cliqueu AQUÍ

 Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments).

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.