Tràmits en línea i presencials

En aquest apartat, podreu fer tràmits telemàticament, o bè, obtenir alguns documents per presentar presencialment.

 Tos els tràmits electrònics requereixen d'autenticació mitjançant certificat digital o altre eina.

 A pesar d'això, qui no estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament, pot utilitzar els formularis dels tràmits destacats o del catàleg de tràmits (clicant sobre tramitació presencial), emplenar-lo i lliurar-lo al Registre de l'ajuntament de forma presencial.