Contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari

Contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, incrits en el Programa de garantia Juvenil

Als documents adjunts hi trobareu:

- Bases específiques contractació en pràctiques joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil.

- Sol·licitud de participació procediment joves Garantia Juvenil.

Més informació a: https://seu-e.cat/web/elportdelaselva/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal