02/03/2018

Millora del temporal de mar - Desactivació pla

DESACTIVACIÓ Pla de Protecció Civil Municipal

 

Davant de la millora notable de les condicions del mar,

DECLARO:
DISSOLT el Comitè d'Emergències.
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal del Port de la Selva, a causa de la millora de l’estat del mar i la recuperació de la la normalitat.

Josep Maria Cervera
Alcalde

El Port de la Selva, 2 de març de 2018 (8h)