Subvenció de la Diputació de Girona a la biblioteca municipal per a l'adquisició de fons documental

La Diputació de Girona ha concedit a la biblioteca municipal del Port de la Selva, una subvenció per a l’adquisició de fons documental de 1.100 euros.

En Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 13 de desembre de 2016, es va prendre l’acord JG926/000218/2016-PPCICNTEB, per la concessió de la subvenció a diferents ajuntaments per a l’adquisició de fons documental i altres, destinat a les biblioteques municipals, en concret per l’Ajuntament del Port de la Selva es va acordar la concessió de 1100 euros.

L’ajuntament del Port de la Selva té un Punt d’informació i Lectura adherida a la Xarxa de Punts d’informació i de Lectura amb un conveni signat amb la Diputació de Girona.

Els objectius de l’adquisició de fons documental per la biblioteca municipal del Port de la Selva són la renovació i actualització de fons documental i el treball de manteniment i promoció de la lectura en diferents sectors de la població.

La subvenció atorgada s’ha destinat a l’adquisició de fons documental, concretament s’han adquirit 66 llibres de narrativa, bàsicament novetats editorials, principalment en llengua catalana però també en castellà, en funció dels autors i de les traduccions.

Podeu consultar els títols venint a la biblioteca o al catàleg en línia http://www.bibgirona.net/cataleg/opac_css/