ACCIONS A LA VINYA DEL CLUMET EL 24 D’AGOST

Noel Tatú Abellaire un art enigmàtic a les 19 hores

Mar Serinyà Germans a les 20 hores

Roc Parés Al redós del meu foc a les 20:30 hores