CICLE (AA+AA) CANTS TRÀGICS A LA VINYA

El cicle gira al voltant del concepte de cant tràgic entès com una de les vocacions literàries més antigues que la humanitat ha emprat per relatar o lloar històries reals o versemblants sobre fets individuals o col·lectius.  

ACCIONS A LA VINYA DEL CLUMET EL 10 D’AGOST 

Nika  López Resistència a les 18 hores.

Núria Suskeda (Piròmana d’Argos) Glòbul acròstic 19hores.

 CONCERT POESIA SONORA gtvfybghbhejhhkovcpoiucfvcgv a càrrec del  Duo Poesia Acció (compost per Laura Tejeda i Bartomeu Ferrando) amb un repertori de peces sonores de Tristan Tzara, Huelsenbeck i/o Janco a les 20 hores al Centre ARBAR