Exposicions al Centre d'Art i Cultura ARBAR

JULIOL I AGOST AL CENTRE ARBAR

Sala del Vi - Mireia Coromina

"Revelar els mots 2017"

Sala de l'oli - Isabel Banal "Faldes 2017"

Sala del trull i faluart - Carme Viñas

"Silent Science 2017"

Visita: de dijous a dissabte de 18h a 21h