Farcell de jocs tradicionals i arribada del Patge Reial

Dimecres 3 de gener, a les 16 h.

Farcell de jocs tradicionals amb Fefe i Companyia i seguidament Arribada del Patge Reial i recollida de cartes;  a l’Espai Port