ITV Ciclomotors

Dijous 21 de juliol de 9h a 14h a la deixalleria municipal

Cal reservar hora al telf.972 492 912 o a www.citaprevia.cat

La Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs), de més de 8 anys i també es podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3, de més de 3 anys. 

  • Dijous 21 juliol 2022 de 09:00h a 14:00h

    Deixalleria municipal