IV Rogaine Cap de Creus

Dissabte 27 de novembre, en les modalitats de 8h i 4h.

Inscripcions i més informació: https://www.aligots.cat/rogainecapdecreus2021/