Pintura de mural a la façana del cuARTelillo

Es pintarà un mural a la façana del cuARTelillo.

Des del dilluns 3 fins el dimecres 5 d'agost.