Club Nàutic - Escola de vela

Tel. 972 387 296
Fax. 972 387 001
info@cnps.cat

La pràctica de la vela pot despertar interessos molt diversos a petits i grans de totes les edats. La possibilitat de realitzar una activitat física tolerant amb el medi, l'interès que poden despertar els fenòmens pels quals es propulsa una embarcació o la voluntat d'acostar-se a un món desconegut, poden ser unes de les raons que ens facin acostar a una escola de vela. Però n'hi ha moltes més.

 

Cursos de vela

La vela és una de les millors activitats recreatives i esportives per gaudir del medi natural i a més sense contaminar. Quan ens propulsem per la força del vent en aquest medi inestable, ens obrim a un món de possibilitats i de sensacions noves.

La vela és una de les millors pràctiques esportives amb clara vocació educativa, on es treballa la confiança amb els companys, el coneixement del medi, la presa de decisions, el sentit de la responsabilitat i de la seguretat.

L'Escola de Vela del Club Nàutic Port de la Selva està reconeguda per l'Escola Catalana de Vela, la Federació Catalana de Vela i la Real Federación Española de Vela.

L'objectiu de la nostra escola és que l'alumne aprengui les tècniques que li permetin navegar amb la màxima seguretat i correcció.

Per aconseguir-ho el Club Nàutic Port de la Selva, disposa d'un programa pedagògic propi reforçat amb el mètode d'ensenyament dels estàndards de l'Escola Catalana de Vela i que es complerta amb una experiència enriquidora de coneixements pràctics de navegació amb explicacions teòriques a terra i mètodes audio-visuals a fi d'aconseguir confiança en la navegació.

Tanmateix, s'han contemplat programes alternatius per als dies que la pròpia pràctica pugui suposar un risc pels alumnes.

Tots aquests programes estan dissenyats i supervisats pel nostre personal docent, Llicenciats en Educació Física i portats a la pràctica pels nostres instructors.

Tot aquest equip de professionals estan titul·lats per les Administracions Públiques i per la Federació Catalana de Vela, disposen de la llicència de tècnic corresponent i tenen especial cura de la seguretat dels alumnes tant a terra com a mar.

Els Cursos estan adreçats als nens de 7-13 anys (Infantils), als de 14 a 18 anys (Juvenils) i als majors de 18 anys (Adults) sense límit d'edat.

Els nivells que es poden assolir a la nostra escola van des del Blanc fins el Gris, d'acord al següent esquema de nivells. 


 

Nivells d'ensenyament

Nivell Blanc

 • Introducció a la navegació.
 • Coneixement bàsic del lèxic mariner.
 • Desplaçament en superfície.
 • Situació en el pla d'aigua.
 • Vida a bord.

Nivell Groc

 • Pràctica de través, cenyida i llarg
 • Pràctiques de popa i cenyir
 • Tècniques bàsiques de virades
 • Nusos i llançament de caps
 • Plegatge de veles i material
 • Meteorologia bàsica de seguretat
 • Seguretat bàsica a bord
 • Maniobra de platja

Nivell Taronja

 • Pràctiques en recorregut
 • Pràctiques de popa i cenyir
 • Tècniques de virades
 • Meteorologia bàsica
 • Teoria del vaixell
 • Seguretat de navegació
 • Reglament d'abordatges
 • Maniobra d'amarratge

Nivell Verd

 • Suma dels continguts del nivell groc i taronja

Nivell Blau

 • Navegació
 • Assentament del vaixell
 • Seguretat en navegació costanera
 • Navegació amb marcacions
 • Tècnica de navegació amb trapezi
 • Reglament d'abordatge

Nivell Marró

 • Navegació
 • Seguretat general
 • Ajustament de veles
 • Virades amb vela lleugera
 • Ús del compàs
 • Ús de l'espí
 • Teoria del vaixell

Nivell Gris

 • Posta a punt del vaixell
 • Pràctiques en recorreguts de regata
 • Tècniques de sortides i entrades
 • Tàctica de regates i marcatges
 • Reglament

 

Calendari de cursos

El CNPS ofereix cursos de primavera, estiu i tardor, a saber:

Primavera (Abril, Maig i Juny) i Tardor (Setembre i Octubre):

 • Cursos de Perfeccionament de nivell Verd i Blau.
 • Bateig de Mar.
 • Grups Concertats des del nivell Blanc fins el Blau.
 • Sessions Individuals.
 • Programes de vela escolar.

Estiu (Juliol i Agost):

 • Cursos Standard (modalitat infantil, Juvenil i Adult).
 • Bateig de Mar.
 • Grups Concertats des del nivell Blanc fins el Blau.
 • Sessions Individuals.

 

CONDICIONS GENERALS D'INSCRIPCIÓ

 • Les inscripcions es formalitzaran per estricte ordre de sol.licitud.
 • La inscripció es considerarà formalitzada en el moment de fer efectiu el 25% de l'import del curs, en concepte de Drets d'inscripció. El 75% restant, caldrà abonar-lo abans de 7 dies de la data d'inici del curs.
 • L'import dels Drets d'inscripció es pot fer efectiu mitjançant una transferència al compte 2100/1355/85/0200041613, indicant el nom de l'alumne i el número de curs al que s'inscriu i fent arribar copia del justificant de transferència al Fax. 972387001 o al mail: nautic@cnps.cat.
 • Si no s'ha formalitzat el pagament en aquest termini, la reserva de plaça quedarà anul·lada automàticament, perdent-se alhora els drets d'inscripció.
 • No es retornarà l'import dels Drets d'inscripció si no s'anul·la la reserva 7 dies abans de la data d'inici del curs.
 • L'inici d'un curs suposa el pagament de la totalitat del mateix, no essent aquest import fraccionable pel número d'hores realitzades.
 • Per poder realitzar en un curs cal que l'alumne hagi complert els 6 anys d'edat en el moment d'inici del mateix.
 • La Direcció de l'Escola de Vela podrà modificar la distribució i els horaris dels cursos segons el nombre de persones i criteris tècnics.
 • La Direcció de l'Escola de Vela podrà anul·lar un curs si 48h abans de l'inici no s'han cobert el nombre mínim d'alumnes inscrits.
 • El número d'inscripcions per curs és limitat.

Per inscriure't, només cal que segueixis les instruccions anteriors. Pots fer-ho sense moure't de casa des d'aquesta mateixa web a l'apartat d'inscripcions i començar a gaudir d'aquest esport tan educatiu i ecològic en família.

 

CONDICIONS PARTICULARS D'INSCRIPCIÓ

 • L'Alumne es compromet a complir amb les normes internes i els horaris establerts per la Direcció de l'Escola de Vela.
 • L'Alumne i els seus Tutors acceptaran les decisions de l'Escola de Vela i dels Instructors.
 • L'Alumne es compromet a fer un bon ús del material

Més informació:

Tel. 972 387 296
Fax. 972 387 001
info@cnps.cat
http://www.cnps.cat/activitats/escola-de-vela-club-nautic/