PAES “Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible”

0

El Port de la Selva, ja és un del més de 3.500 municipis europeus (i 120 de gironins) que han signat el Pacte d'alcaldes.

El Pacte d'Alcaldes és una iniciativa europea, impulsada a les comarques gironines per la Diputació de Girona i el Cilma. Es tracta d’una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació ciutadana en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin, d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El Port de la Selva, amb la signatura del Pacte es compromet, per l'any 2020, a reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.