Parc Natural del Cap de Creus

Tel. 972193191
Fax. 972193192
pncapcreus@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/cap_de_creus

0

Des del març de 1998 El Port de la Selva està inclòs dins del Parc Natural del Cap de Creus, tant pel que fa a la zona marina, com a la terrestre que es troben sotmeses a diferents nivells de protecció, segons les característiques del territori.

La Península del Cap de Creus es troba situada a l'extrem més septentrional (oriental) de Catalunya. Envoltat pel mar, la seva part meridional limita amb la Plana Empordanesa (englobant els termes municipals d'El Port de la Selva, La Selva de Mar, Cadaqués i part dels de Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau Saverdera i Roses). La seva superfície ocupa una extensió d'unes 10.000 Ha., incloent-hi uns 50 Km de costa.

La Península del Cap de Creus la forma la majestuosa Serra de Rodes que es va ramificant fins arribar al mar, alternant-se muntanyes d'alçada considerable amb barrancs formats per rieres i torrents amb un cabal irregular. En aquesta zona hi trobem gran quantitat de monuments, des de dólmens megalítics a construccions medievals, com el monestir de Sant Pere de Roda, joia del romànic.Com denota la toponimia de la zona (Verdera, Selva de Mar...), antigament la serra estaba ocupada per una exhuberant vegetació, que hagué de ser domesticada per fer-la més habitable. Però l'abandonament de les pràctiques agrícoles en el nostre segle i els nombrosos incendis forestals que periòdicament assolen el massís han transformat el terreny en prats secs mediterranis i petites masses boscoses. A primera linea de mar, el vent, la sal i la textura del sòl dificulten l'arrelament de la vegetació. Tot i que a primer cop d'ull es pugui pensar que és una zona pobra, la realitat és ben contrària: hi ha diversitat d'aus nidificants i migratòries, mamífers (porc senglar, guilla, teixó o conill), tortugues de rierol i mediterrànies i espècies endèmiques d'invertebrats prou singulars. Però el plat fort es troba sota les seves aigües cristalines, amb una excepcional fauna i flora, destacant la zona entre El Port de la Selva i El Cap de Creus, a ón la tramuntana i les fortes corrents marines han configurat un espai únic.

És un dels enclaus coral.lígens més gran de la mediterrània, on hi abunda el corall vermell. La peninsularitat de la zona fa que moltes espècies marines migratòries apareguin prop de la costa, com és el cas del rorqual comú, el pelegrí, els túnids, el dofí mular o el peix lluna.
Existeixen també altres espècies permanents com el rap, l'escòrpora o la llagosta. L'estat de conservació d'aquesta zona és molt més bo que el de la resta de la Costa Brava, gràcies a les característiques del territori, però els processos urbanitzadors i la pressió estival sobre la costa ha deixat algunes empremtes.


 

Situació

La Península del Cap de Creus es troba situada a l'extrem més septentrional (oriental) de Catalunya. Envoltat pel mar, la seva part meridional limita amb la Plana Empordanesa (englobant els termes municipals d'El Port de la Selva, La Selva de Mar, Cadaqués i part dels de Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau Saverdera i Roses). La seva superfície ocupa una extensió d'unes 10.000 Ha., incloent-hi uns 50 Km de costa.


 

El Parc en dades

El Parc

És el primer parc marítimoterrestre de Catalunya. La península del Cap de Creus constitueix el darrer contrafort dels Pirineus i l'extrem oriental de la Península ibèrica. La costa és abrupta i retallada amb impressionants penya-segats i cales recòndites. 

Serveis i centres del Parc

Centres del parc:

Centre d'informació i oficina Palau de l'Abat. Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva
Tel: 972 19 31 91
Fax: 972 19 31 92
A/e: pncapcreus@gencat.cat

Dades del parc

Superfície: Terrestre: 10.780 ha (inclou 3.276 ha de PNIN i 900 ha de reserves naturals) Marina: 3.064 ha (inclou 835 ha de reserves naturals)

Àmbit: Alt Empordà: Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar, Vilajuïga.

Marc legislatiu: Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del Cap de Creus (DOGC 2611,01-04-98)

Òrgans:

Òrgan Rector: Junta Rectora del Parc

Òrgan Gestor: Departament de Medi Ambient i Habitatge. DG del Medi Natural,  Servei de Parcs.


 

Normes de comportament

Al parc natural terrestre

 • Tot el seu àmbit té la condició d'espai no urbanitzable objecte de protecció especial.
 • Són genèricament admesos els aprofitaments agropecuaris tradicionals.
 • És prohibit fer-hi obres i instal·lacions que no estiguin vinculades estrictament amb el usos agraris o els objectius de la protecció. En cap supòsit es permet la instal·lació d'elements artificials que limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives.
 • La circulació motoritzada és prohibida fora de les carreteres i pistes.
 • Es prohibeix expressament: Plantar o alliberar espècies vegetals o animals sense l'autorització expressa de l'òrgan gestor. Abandonar o abocar tota mena de residus i deixalles. Encendre foc fora dels indrets i períodes assenyalats per l'òrgan gestor. L'acampada lliure.
 • La caça serà regulada per la reglamentació que estableixin els instruments d'ordenació del parc.

Als paratges naturals d'interès natural

 • No s'admeten alteracions de l'orografia natural dels terrenys, llevat dels compatibles amb els objectius de la protecció. Tampoc no hi és permesa la instal·lació de conduccions aparents d'energia, telefòniques i similars, ni la construcció de cap obra o aparell de generació d'energia.

A les reserves naturals integrals

 • Només poden efectuar-s'hi treballs científics i activitats destinades a la divulgació dels seus valors.
 • L'accés i la circulació públics s'han de condicionar exclusivament per mitjà de punts i itineraris expressament assenyalats.
 • No es permeten l'extracció ni la recol·lecció de minerals , roques, fòssils, plantes i animals, ni les activitats cinegètiques.
 • A l'illa de s'Encalladora només s'hi pot accedir per motius justificats de recerca científica, amb autorització prèvia de l'òrgan gestor o de força major.

Al parc natural marí

 • S'admet la pràctica de la pesca artesanal i esportiva i els usos i les activitats tradicionals del cap de Creus. Hi són prohibides la pesca d'arrossegament i la d'encerclament.
 • És prohibida la construcció d'instal.lacions d'aqüicultura, la immersió d'artefactes i similars i la construcció d'instal.lacions nàutiques en general, llevat d'aquelles reduïdes i integrades a l'entorn, destinades exclusivament a usos pesquers i de serveis del Parc.

A les reserves naturals parcials marines

 • Únicament s'hi permet la pesca artesanal o amb canya, la qual serà objecte de reglamentació específica.
 • Les visites i activitats recreatives, el fondeig, la circulació d'embarcacions i l'escafandrisme serà objecte de regulació específica i hauran de ser restringides i controlades.
 • L'òrgan gestor ha de promoure o autoritzar expressament els treballs científics de recerca o maneig que s'hi vulguin efectuar.

 


 

Llocs d'interès

Un dels principals atractius del parc de Cap de Creus és el monestir de Sant Pere de Rodes, una autèntica joia de l'art romànic català, construïda durant el segles X-XII, ha estat recentment objecte d'una acurada restauració. Dues carreteres, una que surt de Vilajuïga i una altra del Port de la Selva hi permeten un fàcil accés.

El paisatge que s'albira des dels voltants del monestir és de primer ordre, encara que si pugem fins al proper puig de Saverdera tindrem l'oportunitat de gaudir d'un panorama superb que abraça el golf de Roses i el mateix cap de Creus; més enllà, el parc natural del Aiguamolls de l'Empordà, la plana empordanesa, les muntanyes de la Garrotxa, el paratge natural de l'Albera i els Pirineus amb l'imponent massís del Canigó. A més, al mateix puig de Saverdera encara conserva les restes del castell de Sant Salvador.

Altres indrets de gran valor paisatgístic i de fàcil accés són l'àrea recreativa del Mas Ventós, a la carretera de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes i el Castellaral port de Llançà.

Cal anotar també la gran riquesa de restes arqueològiques del Parc, amb un bon nombre de dòlmens notables, com el de la Creu d'en Cobertella que és un sepulcre de corredor i cambra la qual encara es conserva en bon estat i pot considerar-se el monument megalític més gran de Catalunya. D'altres dòlmens destacables són el de la Vinya del Rei (Vilajuïga), la Taula dels Lladres (la Selva de Mar), la Barraca d'en Rabert i les Vinyes Mortes (Pau), la Devesa, la Febrosa i la Sureda (Palau-saverdera), Mas de la Mata, Mas de la Pallera, Mores Altes (el Port de la Selva), la Tomba del General (Roses) i tants d'altres.

El nombre de castells i ermites també és molt elevat tant en el parc com a la rodalia. Destaquen, entre d'altres, l'espectacular i estratègic castell de Carmençó (Vilajuïga), el de Bufalaranya, i de Puig-rom (Roses), la pintoresca i enlairada ermita de Sant Onofre (Palau-saverdera), la preromànica de Sant Martí de Vallmala (Llançà), les ermites de Sant Sebastià (la Selva de Mar i Cadaqués), la de Santa Helena i St. Baldiri (el Port de la Selva).

Les poblacions de la perifèria immediata al Parc contenen valors arqueològics i monumentals molt estimables, com és el cas de la Ciutadella de Roses amb les seves portes i baluards, restes del monestir de Santa Maria i vestigis de la primera fundació grega de Rhode; el gran temple parroquial de Cadaqués, amb un important retaule barroc; els temples romànics de Palau-saverdera i Pau, etc.

Alguns dels nuclis urbans tenen un gran interès i mereixen una visita. Llançà, Roses, Cadaqués i el Port de la Selva a més del llogarret de la Vall de Santa Creu, han sabut mantenir l'encant de bona part de les seves cases i carrers. Menció especial mereix la Selva de Mar que amb el seus carrers costeruts conserva un aire de poble pirinenc.

Altres itineraris obligats són els que ressegueixen la costa sud, des de Roses a cala Jóncols passant per cala Montjoi i Norfeu, o el de la costa nord que va des del Port de la Selva a Puig Gros i òbviament el del far del cap de Creus per la carretera que surt de Cadaqués. Aquest itinerari permet contemplar de ben a prop la tortuosa i complexa geologia de la zona, a més de veure indrets tant significants com Portlligat i la seva illa.


 

Activitats d'estiu

El Parc Natural de Cap de Creus us ofereix les següents activitats:

 • Visita guiada a la Reserva Natural Integral de Cap de Creus
 • Visita guiada al Paratge de Tudela

Activitats familiars gratuítes al Port de la Selva:

 • Remenant per la costa (activitat familiar per descobrir els animals marins que habiten el nostre litoral)
 • Animals i animalons del Cap de Creus (activitat familiar per descobrir els animals terrestres que habiten dins el parc natural)
 • Els sons de la nit (aprenem a desxifrar els sons que amaga la nit i a reconèixer algunes constel·lacions a ull nu)
 • Ruta Megal·lítica (ruta que ens descobrirà el dolmen i paradolmen de la Pallera, així com el menhir de Santa Helena)

Per totes les activitats inscripció prèvia gratuïta al telèfon 972 193 191 (en el cas de les activitats del Parc) o al 972 387 122 en el cas de les activitats familiars del Port de la Selva.

Per tal de fer l'activitat hi ha d'haver un mínim de 10 persones incrites.


 

Informació addicional