Centre d'Atenció Primària de Llançà (24h)

Tel. 972120957
Fax. 972380067
p413urrp@pgirona.scs.es