Suport comarcal a la protecció civil

0

L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha iniciat un nou projecte amb l'objectiu d'oferir eines per a facilitar les tasques de Protecció Civil a la comarca.

L'inici del projecte ha consistit en la redacció d'el Pla Comarcal d'Assistència i Suport a les emergències, aprovat pel Ple del Consell el dia 7 de juliol de 2009.

Les mesures de suport previstes en el Pla avan adreçades tant als ajuntaments com als propis serveis del Consell Comarcal, així com a la població de la comarca.

En aquest nou web en construcció permanent s'hi podran trobar totes les informacions relacionades amb la prevenció d'emergències, l'actuació durant l'emergència i el retorn a la normalitat.