FECSA - ENDESA Atenció Client

Electricitat
Tel. 902 507 750 / 800 760 706 (incidències i avaries)
Punt de servei: 972 381 331
Avaries: 900 770 077
www.endesaonline.com