Ca la Núria

Roba, complements, classes de ioga, connexió a internet.

Gener i febrer tancat. Resta de l’any obert.

Tel. 972126513
calanuriaport@yahoo.es