L'Ajuntament

A partir del proper dia 2 de novembre de 2020, l’atenció presencial a les Oficines de l’Ajuntament tan sols es practicarà mitjançant “cita prèvia”.

La sol·licitud de cita prèvia per a la prestació d'un servei per part de l'Ajuntament podrà realitzar-se a través dels següents canals:

- per la seu electrònica, a la web:

https://elportdelaselva.eadministracio.cat

- mitjançat WHATSAPP al telèfon 667 45 17 84,

- per correu eletrònic a l'adreça: citaprevia@elportdelaselva.cat

- o alternativament per telèfon al número 972 38 70 73.

Recordi que, si està obligat a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, conforme s'estableix en article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques, solament podrà utilitzar els mitjans electrònics i, per tant, haurà de dirigir-se a la Seu Electrònica municipal abans indicada