L'Ajuntament

L’horari d’atenció al públic a través del Servei d’Atenció al Ciutadà i de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres Electrònics és de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres, excepte festius. Per poder concertar cita prèvia amb algun dels serveis municipals específics, pot fer-ho a través de: - La seu electrònica: https://elportdelaselva.eadministracio.cat/

- Del Whatsapp al telèfon 667 45 17 84 - Del correu electrònic a l'adreça: citaprevia@elportdelaselva.cat

- Del telèfon al número 972 38 70 73.

Recordi que, si està obligat a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, conforme s'estableix en article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques, solament podrà utilitzar els mitjans electrònics i, per tant, haurà de dirigir-se a la Seu Electrònica municipal abans indicada.