Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

 - Publicació de Oferta pública d'ocupació (1454) - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació - exercici 2019 - anunci BOP Girona anunci BOP Girona - Núm. 21 – 30 de gener de 2019

 - Processos selectius de personal (1458) - Concurs de mèrits per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de treball de Cap del Servei dels Vigilants Municipals de l'Ajuntament.

 Bases íntegres publicades al BOP Girona - Núm. 22 – 31 de gener de 2019 - bases concurs Cap Vigilants

 Publicació anunci al DOGC, inici termini de presentació de sol·licituds de participació: anunci DOGC - Núm. 7808 - 12.2.2019 - extracte de les bases

 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 13 de febrer de 2019, i fineix el dia 12 de març de 2019.

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.