Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- Anunci de contractació per màxima urgència, d'una plaça d'administratiu/va fins la convocatòria del procés selectiu. Anunci convocatòria.

- Convocatòria del procés selectiu per concurs de mèrits, que ha de regir la borsa de treball per cobrir els llocs de treball de socorrista aquàtic del servei de protecció civil, amb motiu de la temporada de platges. Bases i convocatòria.

- Constitució d’una borsa de treball per cobrir places de funcionari interí, de l’escala d’administració especial, sots-escala de serveis especials, vigilants municipals. Bases i convocatòria.