Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- Processos selectius de personal (1458) - 2019. Selecció de jove en pràctiques per sis mesos pel lloc de treball dinamitzador per a joves i infants, que es financia amb subvenció atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Expedient 973/2019.

Bases íntegres publicades al BOP de Girona, Núm. 166 – 29 d’agost de 2019 

Anunci en extracte al DOGC, Núm. 7956 - 9.9.2019

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 10 de setembre de 2019 i finalitza el dia 30 de setembre de 2019.

Als documents adjunts, hi ha en format word la sol·licitud de participació en aquest procediment, en el model normalitzat.

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.