Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- Processos selectius de personal (1458) - VIGILANTS MUNICIPALS - Concurs de 5 places funcionari interí i borsa de treball:

 Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 64, de data 1 d abril de 2019.

 Extracte de les Bases publicades al DOGC Núm. 7848, de data 5 d'abril de 2019.

 

- Processos selectius de personal (1458) - Concurs per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va d'administració general, en règim de contractació de relleu, a jornada complerta.

 Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 64, de data 1 d abril de 2019.

 Extracte de les Bases publicades al DOGC Núm. 7848, de data 5 d'abril de 2019.

 El termini de presentació de sol·licituds de participació en ambdós procediments és de 20 dies hàbils (exclosos dissabtes i diumenges) a comptar del dia 8 de maig de 2019.

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.