Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

 

 - Processos selectius de personal (1458) - Procediment i bases que han de regular la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball de secretaria d'aquest Ajuntament

 Les bases s'han publicat al BOP de Girona, Núm. 198 – 15 d’octubre de 2018 .

 Al DOGC, Núm. 7729 - 18.10.2018, es publica l'extracte de la convocatòria, que alhora obre el termini de presentació de sol·licituds de participació.

 Als douments adjunts, hi trobareu en format word, la instància de participació.

 

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.