Convocatòries de personal

Accedeix al Portal GOVERN I TRANSPARÈNCIA (accés a les bases i resta de documentació dels procediments). 

 

 En aquest apartat, hi trobareu informació dels processos de selecció de personal que tramita aquest ajuntament:

- Processos selectius de personal (1458) - Constitució de borsa de treball, personal laboral temporal, llocs de treball de paleta oficial 1a i peons de la brigada d'obres, mitjançant concurs amb proves.

Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 111 – 10 de juny de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s'inicia el 11 de juny i fineix el dia 1 de juliol de 2019.

 

- Processos selectius de personal (1458) - Procediment de concurs de mèrits per a cobrir un lloc de treball de caràcter temporal, d’auxiliar administratiu per a l’Oficina de Turisme del Port de la Selva, i la constitució d’una borsa de treball.

Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 96, de data 20 de maig de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s'inicia el 21 de maig i fineix el dia 10 de juny.

- Processos selectius de personal (1458) - VIGILANTS MUNICIPALS - Concurs de 5 places funcionari interí i borsa de treball:

 Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 64, de data 1 d abril de 2019.

 Extracte de les Bases publicades al DOGC Núm. 7848, de data 5 d'abril de 2019.

 Decret 2019-0188 [Resolució d'Alcaldia aprovant la llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del tribunal i inici de les proves]

 

- Processos selectius de personal (1458) - Concurs per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va d'administració general, en règim de contractació de relleu, a jornada complerta.

 Bases íntegres publicades al BOP de Girona Núm. 64, de data 1 d abril de 2019.

 Extracte de les Bases publicades al DOGC Núm. 7848, de data 5 d'abril de 2019.

 El termini de presentació de sol·licituds de participació en ambdós procediments és de 20 dies hàbils (exclosos dissabtes i diumenges) a comptar del dia 8 d'abril de 2019.

 

Accés al Portal de Transparència, en relació a convocatòries tancades.