Informació al contribuent i ordenances fiscals

Lloc i horari de pagament:

Ajuntament del Port de la Selva

Carrer del Mar, 1

- Dimarts de 10h a 14h

- Dijous de 10h a 14h i de 17h a 19h


 

Sistemes de pagament:

  • Efectiu
  • En xec conformat
  • Transfarència bancària als comptes
  •  Codi IBAN ES74 0182 5595 4000 0001 0663 
  • Codi IBAN ES28 2100 1355 8602 0000 3607
  • Per banca electrònica

 

Consultes:

Tels: 972 387 025 - 972 387 073

Fax: 972 387 413

Adreça de correu electrònic:recaptacio@elportdelaselva.cat

 

*Sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributàris: veure Acord de Junta de Govern

Ordenances fiscals vigents a l'exercici de 2017

En aquest apartat, trobareu el text complert de totes les ordenances vigents per a l'exercici de 2017, així com l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Feu click aquí.

Calendari fiscal 2017

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Ajuntament del Port de la Selva ha aprovat el calendari fiscal per a l’exercici de 2015, on s’implanta com a novetat per aquest exercici 2015 i els propers la possibilitat d’utilitzar el sistema de pagament fraccionat, en dos terminis i sense interessos pels rebuts amb el pagament domiciliat i corresponents, enguany, a l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI urbana).

Aquells contribuents que ja tenen domiciliat el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, se’ls aplicarà de forma automàtica el pagament fraccionat.

La domiciliació dels rebuts té diversos avantatges:

  • Permet gaudir del pagament fraccionat en el cas de l’IBI urbana.
  • Evita perjudicis al contribuent, com oblidar-se dels terminis de pagament.
  • És un mètode senzill, que evita desplaçaments i esperes i és gratuït.

Si voleu domiciliar o modificar la vostra domiciliació actual cal que es faci en els terminis establerts a continuació.

Consulteu el Calendari fiscal de l'exercici 2017.