Ordenances fiscals - exercici 2021

 En aquest aparat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2021

Informació addicional