Ordenances fiscals - exercici 2022

En aquest apartat, podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals aplicables a l'exercici de 2022

Informació addicional