2. Secretaria intervenció

Secretari interventor:
Ignasi Turu i Parcet
Visites concertades
Tel. 972387025
Fax. 972387413
secretaria@elportdelaselva.cat