1. Dolmen de Taballera

Es coneix des de: Descobert per Romuald Alfaràs el s. XIX.

Situació i entorn: Situat entre les rieres de Mas Paltré i de Taballera. Es troba en el cim d’un puig (Puig de Maho), en una zona dominant. La vegetació és d’arbust d’estepa i bruc, antiga zona de conreu de vinya. A l’època de construcció del dolmen segurament era bosc d’alzina.

Com és: És un sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample. Construït en pissarra. No es conserva la coberta. No es conserven restes del túmul, devia fer uns 6 o 7 m de diàmetre.

Època de construcció: Primera meitat del III mil·lenni aC (quarta fase dels sepulcres de corredor de l’Alt Empordà – Rosselló).