13. Pedres del Puig Margall I

Es coneixen des de: El 1983 E. Carreras i M. Piñero li posen aquest nom per la proximitat al dolmen del Puig Margall i al mas Margall.
Situació i entorn: Són al costat sud-oest del cim del Puig Margall. La vegetació actual és arbustiva, el darrer conreu a la zona va ser la vinya. Es troben en una situació dominant. A prop d’aquestes roques neix el còrrec del Barranc de les Comes de l’infern.
Com són: Es tracta de lloses d’esquist, unides a l’aflorament local, molt planeres. Trobem formes de cassoletes de diferents dimensions, reguerons i creus.
Època de construcció: El fet de no trobar material arqueològic proper, dificulta l’atribució d’una cronologia concreta. Les inscultures d’aquesta zona es creu que són contemporànies als gravats que apareixen en dòlmens i menhirs de la zona, entre el 3500 i el 1800 aC.