14. Pedres de Riera Pujolar II

Es coneixen des de: Es varen descobrir el gener del 1987 per E. Carreras i M. Piñero.
Situació i entorn: Es troben en un replà proper al Mas de la Mata, ja dintre de la vall de riera Pujolar. Aquesta vall té una gran concentració de vestigis megalítics. Es troben en una zona dominant. La vegetació actual és arbustiva, el conreu més recent era la vinya.
Com són: Són dues lloses d’esquist. Els gravats estan fets per percussió amb alguna eina de pedra. Els motius són molt nombrosos, cassoletes aïllades, cassoletes amb reguerons,  alteriformes, cruciformes i estel·liformes.
Època de construcció: El fet de no trobar material arqueològic proper, dificulta l’atribució d’una cronologia concreta. Les inscultures d’aquesta zona es creu que són contemporànies als gravats que apareixen en dòlmens i menhirs de la zona, entre el 3500 i el 1800 aC.