15. Pedra del bruixot del Mas Polità

Es coneix des de: El varen descobrir els membres de Via Pirenna el 28 de juny de 2009. El nom li posen inspirant-se en la forma peculiar del gravat i per la proximitat del mas Polità.
Situació i entorn: Es troba propera a una carrerada, en una zona dominant proper al cim del turó. La vegetació actual és d’arbustos. Tot el contorn és ric en construccions de pedra seca, el darrer conreu va ser de vinya. Es troba molt a prop de les Creus de l’Hospital.

Com és: La inscultura del bruixot es troba en un conjunt de lloses d’esquist. Moltes de les lloses properes presenten alguna cassoleta i formes cruciformes aïllades. El gravat conegut com el bruixot, és sorprenent per la complexitat de la composició, fent difícil la seva inclusió dins del grup de gravats megalítics de la zona. Es tracta d’un dibuix poc profund, amb una composició humana amb una creu encerclada, d’on surten dues extremitats i a sota un triangle amb dues extremitats més que podrien interpretar-se com el cos i les cames de la figura. Les extremitats superiors enlairades i la forma del triangle i la longitud de les extremitats inferiors suggereix el moviment de la figura. El conjunt és extremadament complex en comparació a la resta d’inscultures, tot i que a una distància relativament petita es troba una gran quantitat de símbols amb bastants variants.
Època de construcció: La manca de material arqueològic proper fa molt difícil atribuir una cronologia a aquest gravat. En publicacions surt datada a la mateixa època de la resta d’inscultures de l’entorn, entre el 3500 i el 1800 aC.