16. Creus de l'Hospital

Es coneixen des de: El 1987 E. Carreras i M. Piñero li donen el nom per la proximitat amb el mas de la Granja, conegut com l’Hospital.
Situació i entorn: Es troben en una fondalada, amb poca dominància i enmig d’una plana. La vegetació actual és arbustiva, el conreu més recent era la vinya, cal assenyalar la proximitat de carrerades i construccions de pedra seca.
Com són: És un aflorament de pissarra, trencat en algun moment posterior al gravat. Els gravats no són molt profunds, estan fets per percussió amb alguna eina de pedra. Els motius són molt nombrosos, cassoletes aïllades, cassoletes amb reguerons, molts motius cruciformes.
Època de construcció: Es fa una cronologia aproximada contemporània als dòlmens més propers.