18. Creus de Mas Ventós

Es coneixen des de: Aquestes inscultures no consten en cap inventari oficial, però són cada vegada més conegudes pel seu fàcil accés. Es troben en l’àrea d’esbarjo del Mas Ventós. Hi ha diversos grups de pedres amb gravats.
Situació i entorn: Un grup de gravats els trobem en un replà al costat del Mas Ventós. Un altre grup el trobem en unes roques al mig de l’àrea d’esbarjo del Mas Ventós, a prop de la bassa. La vegetació actual de l’entorn és de pins, alzines i arbusts.
Com són: Són varies roques d’esquist, algunes unides a l’aflorament i altres separades. Els gravats no són molt profunds, estan fets per percussió amb alguna eina de pedra. Els motius són molt nombrosos, cassoletes aïllades, cassoletes i molts motius cruciformes.
Època de construcció: Es fa una cronologia aproximada contemporània als dòlmens més propers.