7. Dolmen de la Pallera

Es coneix des de: Es descobreix el 5 de juny de 1985. Els membres del Geseart li posen el nom.
Situació i entorn: Situat en un replà, en la part alta de la riera de la Vall. Es troba en una zona dominant. La vegetació actualment és arbustiva. Era una zona de conreu de vinya. A l’època contemporània als dòlmens devia ser una zona de bosc d’alzina i arbustos.
Com és: És un sepulcre de corredor amb cambra trapezoidal llarga i passadís estret. Construït en gneis. No es conserva la coberta. Es conserven algunes restes de túmul. Segurament d’uns 7 m de diàmetre.
Època de construcció: Segona meitat del IV mil·lenni aC (segona fase dels sepulcres de corredor de l’Alt Empordà-Rosselló).