Pedra 1

EL NEOLÍTIC, ELS PRIMERS ASSENTAMENTS AL PORT DE LA SELVA

El Neolític és un període totalment revolucionari. Els nostres avantpassats fan grans descobriments en aquest moment, descobreixen l’agricultura i la ramaderia, i en conseqüència passen a tenir “residència fixa”, a ser sedentaris; a diferència dels períodes prehistòrics anteriors, en què eren nòmades. La divisió territorial actual és molt moderna, el terme municipal del Port de la Selva data del 1787 i no té a veure amb les divisions territorials dels antics grups humans que vivien en el territori.
En l’actual terme municipal comptem amb 11 dòlmens, 1 menhir i un grup molt gran de pedres gravades, que corresponen al període neolític. No coneixem en el terme municipal modern cap poblat d’aquesta època, tot i que la gran activitat constructora de monuments funeraris ens demostra que hi havia una població estable. Aquests grups humans transformen la seva economia, són autosuficients. Amb l’aparició de l’agricultura i de la ramaderia, comencen a tenir excedents que guarden per viure tot l’any fins al següent cicle de la natura. Un mateix grup
produeix i recull tot l’aliment que necessita i els diferents membres de la tribu fabriquen tot el que els fa falta: eines, estris i armes que necessiten.