Pedra 2

Com vivien els habitants del nostre territori fa 4.000 anys

Els habitants de la Serra de Rodes i del Cap de Creus de fa 4.000 anys vivien en petits grups, eren sedentaris i s’encarregaven més de la ramaderia (ovelles, cabres, bous i porcs) que de l’agricultura, tot i que també conreaven algun cereal (blat i ordi) i llegums (faves i pèsols). Dins el terme municipal no es coneix cap poblat dels constructors de dòlmens, però a Palau-Savardera hi ha el poblat de Ca n’Isaach que aporta informació de com eren els poblats en aquesta regió. Segurament a la vessant marítima de la Serra de Rodes i en el massís del Cap de Creus hi hauria hagut altres poblats dels quals no ens ha arribat cap vestigi, però que devien ser semblants al de Ca n’Isaach.
Els poblats no tenien planificació urbanística, les cabanes eren ovalades semi-excavades amb les parets aixecades amb fang i fusta, amb una cobertura vegetal, i sempre a llocs propers a punts d’aigua. També aprofitaven abrics o petites coves. Veient la distribució dels conjunts megalítics, es dedueix que enterraven els morts a les zones dominants cap al perímetre de la zona d’explotació de la tribu.