Pedra 5

La diversificació del treball

El fet que la població es quedés en un poblat lligat al conreu de la terra i a la cura dels animals va provocar l’aparició de noves necessitats i feines. Tala d’arbres, sembra de llavors, sega de cereals, mòlta del gra, totes aquestes tasques requerien eines i objectes diferents. La major part d’eines eren de sílex amb mànec de fusta, d’os i de banya d’animal.

Apareix la ceràmica per emmagatzemar aliments. Els primers objectes per contenir líquids eren carabasses, recipients de pell, bols de pedra o de fusta, cistells amb fibres vegetals. l’aparició de la terrissa facilita l’emmagatzematge i el tractament dels aliments. Amb la terrissa també apareixen les primeres decoracions, primer amb cordons, nanses, decoracions fetes amb els dits, amb punxons o espàtules d’os o pedra polida sobre l’argila tova. Hi ha la terrissa anomenada cardial pel fet que les incisions estan fetes amb un tipus de petxina anomenada cardium edule.

Per abrigar-se utilitzen roba feta amb llana i lli. Fan instruments de música.