Pedra 6

Creences

Tot el que es coneix sobre les creences en aquest període prové de la interpretació de restes arqueològiques.
El Neolític ve marcat per una sofisticació del culte als difunts amb una gran varietat de tipologies d’enterraments. L’enterrament més comú que trobem a la nostra zona són els dòlmens del tipus sepulcre de corredor.
No hi ha restes humanes senceres provinents dels dòlmens de la nostra àrea, tot i així per les excavacions d’altres llocs, se sap que el cadàver es disposava en posició fetal acompanyat per un aixovar format per ornaments, eines de treball, armes, ceràmica, etc. Això ens porta a pensar amb la creença en la vida del més enllà.
En el cas dels dòlmens del nostre territori, cal destacar que pràcticament tots estan construïts en llocs dominants i probablement en el límit de l’àrea d’influència del grup tribal.
Hi ha moltes interpretacions sobre el sentit dels gravats i dels menhirs, probablement anaven relacionats amb algun tipus de creença religiosa possiblement vinculada a elements de la natura.