Pedra 9

Què són els menhirs?

Els menhirs són pedres dretes de grans dimensions. El nom de menhir ve de la llengua bretona i vol dir pedra dreta. La utilitat dels menhirs és un tema controvertit difícil de definir. Els estudiosos creuen que eren pedres que marcaven els límits territorials dels grups humans que vivien en una zona determinada, o bé que marcaven tombes o espais importants per la comunitat. Hi ha qui apunta que podien formar part de cerimònies religioses.
Al Port de la Selva només hi ha reconegut un menhir tombat, es coneix des del 2008, amb el nom de menhir de Santa Helena, i està situat a 60 m al sud-oest del poble medieval de Santa Creu de Rodes. Aquesta pedra està repicada a la part superior per acabar la forma apuntada. Fa 2,40 m d’alçada, 0,80 m d’amplada i 0,22 de gruix. Per la seva ubicació i proximitat es pot associar al dolmen i al paradolmen de la Pallera, per tant s’associa a una cronologia similar a aquests, del IV-III mil·lenni aC.
En alguns punts es troben agrupacions de menhirs que componen una forma més o menys circular, reben el nom de cromlecs. La seva funció és desconeguda, tot i que es creu que pot tenir a veure amb rituals relacionats amb l’astronomia. En aquest territori no n’hi ha cap de conegut.