Activació dels serveis mòbils de nova generació 4G i 5G

06/04/2022

Els serveis mòbils de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 800 i 700 MHz, respectivament, dels principals operadors mòbils que presten serveis al territori nacional, es trobaran disponibles al Port de la Selva en breu.

Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, serveis de televisió, vídeo i música sota demanda, així com desenes de nous serveis que veuran la llum els propers anys per aprofitar el gran potencial de la tecnologia. Si bé és cert que aquesta tecnologia ja existia, s'estaven oferint serveis 4G i 5G amb altres freqüències d'ona. La tecnologia 4G al costat de 800 MHz i la tecnologia 5G al costat de 700 MHz ofereixen millores com una major cobertura a l'interior d'edificis i més abast per donar servei a poblacions més petites i en zones rurals.

Cal tenir en compte que la prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes pot comportar l'aparició de determinades afectacions a la recepció del senyal de televisió digital terrestre (TDT), ja que aquestes bandes s'utilitzaven anteriorment per al servei de TDT. 

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, a través de l'Ordre ETD/100/2022, de 10 de febrer del 2022, ha establert el procediment d'actuació per solucionar aquestes afectacions, garantint que les molèsties als ciutadans siguin mínimes i la seva solució gratuïta.

Per resoldre aquestes afectacions, en cas d'arribar a produir-se, l'empresa Llega700, encarregada de gestionar el servei resoldrà les incidències que puguin produir-se a qualsevol usuari de TDT i en qualsevol punt del territori nacional que es vegi afectat per aquest motiu.

Si es detecta algun tipus de problema en la visualització dels canals de la TDT poden posar-se en contacte amb l'empresa Llega700 al llarg dels propers 6 mesos a través de:

e-mail: ayuda@llega700.es
Telèfon: 900 833 999