Ajudes per a l'implantació de mesures de protecció sanitàries als establiments del municipi

18/03/2021

Bases reguladores de les subvencions per pal·liar els efectes del Covid-19 de l'Ajuntament del Port de la Selva, consistent en ajuts per la realització de despeses necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció sanitària. 

Bases i sol·licitud de subvenció