Anunci de consulta pública en relació a la proposta de modificació puntual del POUM per restablir la reordenació d'espais davant la ctra. de La Selva de Mar

25/01/2023

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de quinze dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que té com a objectiu principal i únic modificar l’article 121 del POUM per establir la reordenació dels espais en front la carretera de la Selva de Mar, sense afectar als terrenys destinats a hortes, de forma que es resolguin les necessitats d’aparcament temporal del municipi. 

Més informació al document adjunt.