Anunci de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del POUM a l’àmbit de Beleser

29/12/2022