Anunci de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del POUM

01/04/2022

De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’obra un termini de quinze dies hàbils de consulta pública respecte la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que té com a objectiu principal adaptar el planejament municipal urbanístic als requisits determinats a la disposició transitòria tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i protegir el patrimoni arquitectònic, cultural i històric de la façana marítima del Port de la Selva. 

Consulta el document aquí.