Anunci relatiu a la consulta pública prèvia per a l'aprovació del Reglament del servei del CAU

12/09/2023

A partir del 13 de setembre i durant el termini de 10 dies hàbils, es poden presentar propostes i opinions respecte la iniciativa de redactar i aprovar un Reglament del servei del CAU de l'Ajuntament del Port de la Selva. 

Més informació al tauler d'anuncis