Calendari Fiscal 2020

05/05/2020

Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, la Junta de Govern Local en la reunió celebrada el passat dia 24/04/2020, va acordar la modificació del Calendari Fiscal pel present exercici de 2020 en els termes que consten a continuació:

🏠 Impost sobre béns immobles, de naturalesa rústica i urbana.

Termini de pagament dels rebuts domiciliats amb pagament fraccionat i dates de càrrec en compte: 50% de l'import del rebut de l'IBI urbana, entre el 15 al 30 de juliol, 50% de la resta, entre el 15 i el 30 d'octubre.

 Dates màximes per domiciliar el pagament i poder gaudir del pagament fraccionat. Data límit de domiciliació: 31 de maig de cada exercici.

Per a qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar un correu a: recaptacio@elportdelaselva.cat o trucar a l'Ajuntament al 972 387 025.

Més informació: https://www.elportdelaselva.cat/ca/l-ajuntament/informacio-al-contribuent-i-ordenances-fiscals/calendari-fiscal-2020/