Campanya Cuida'm: Quines són les obligacions de les persones que tenen animals de companyia?

21/07/2020

CENS

Quins animals de companyia s’han de censar? Els gossos, els gats i les fures.
On s’han de censar? A l’Ajuntament del municipi on els animals resideixen de manera habitual. El mateix Ajuntament els registrarà a l’ANICOM.
Quan s’han de censar? Com a màxim, als 3 mesos del seu naixement o als 30 dies de la seva adopció. Tot i haver superat els terminis, es recomana censar-lo ràpidament, ja que posseir animals sense censar pot derivar en una sanció.
Requisits per al cens:
- Document de la identificació de l’animal (el que lliura el veterinari quan li implanta el microxip).
- Document d’identitat de la persona posseïdora.
Canvi de residència o mort de l’animal. Cal comunicar-ho a l’Ajuntament on és censat abans de 30 dies. Si el canvi de residència és a un altre municipi, cal censar-lo de nou.

IDENTIFICACIÓ

Com s’han d’identificar? Amb microxip homologat (implantat per un veterinari). Amés, en els espais públics i a la via pública, els animals han de dur de manera permanent una placa identificadora adaptada al collar en què ha de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable (nom i cognoms i telèfon).
Quan s’han d’identificar? Prèvia i obligatòriament abans de qualsevol canvi de propietari. Abans de 3 mesos des del seu naixement. 

Què fer si l’animal s’extravia? Comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia. Difondre la fotografia per les xarxes socials, així com a totes les entitats protectores i veterinaris de la zona. Comprovar l’apartat d’animals de la web del Consell Comarcal: http://cuidam.mediambient-altemporda.org/Animals.aspx

Recordeu: Si veieu un animal de companyia abandonat o maltractat, aviseu a l’Ajuntament, als agents rurals o al 112.

INFRACCIONS I SANCIONS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Posseir animals de companyia sense el microxip, sense censar o sense placa identificadora en espais públics: multa de 100 a 400 €.
Oposar resistència a la funció inspectora dels agents de l’autoritat: multa de 401 a 2.000 €.
Abandonament o maltractament: multa de 2.001 a 20.000 €. Recordeu que els gossos de raça perillosa han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil i llicència municipal. I als espais públics han d’anar lligats i portar morrió.

RESPONSABILITATS

Per mantenir un animal en condicions higiènicosanitàries correctes, li heu de facilitar sempre aigua neta al seu abast, alimentació adequada, aixopluc i jaç per descansar, condicions idònies al seu pes (els animals d’un pes superior a 25 Kg no poden habitar espais inferiors als 6 m2), temperatura, lluminositat, tenir el seu lloc net d’excrements i orins, aplicar-los les cures necessàries i deixar-los la llibertat de moviments adient a la seva mida i espècie.

Eviteu que l’animal pugui molestar les persones o la fauna. En els espais públics, sempre ha d’estar sota vigilància directa d’una persona adulta i responsable. Recolliu els excrements que deixi a la via pública. Preneu les mesures que calgui perquè els sorolls (lladrucs, miols...) i les olors dels vostres animals de companyia no molestin.
Valoreu la possibilitat d’esterilitzar el vostre animal de companyia. Controlant-ne la natalitat, evitem problemes de salut i comportament i contribuïm a evitar abandonaments. Se li han d’administrar les vacunes recomanades pel vostre veterinari. Eviteu que la vostra mascota fugi de casa o rondi lliurement sense control.

ÉS OBLIGATORI PORTAR EL GOS LLIGAT I RECOLLIR LES DEPOSICIONS. En cas contrari es pot aplicar sanció.