Campanya de millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica als grans productors

25/06/2020

L'ajuntament de Port de la Selva va iniciar la recollida selectiva de la matèria orgànica l’any 2019 establint dos circuits diferenciats de recollida: domiciliària i grans productors. A cada establiment se li va subministrar un contenidor marró de 120 litres el qual poden ubicar a l’àrea de contenidors que tinguin més propera. Durant el confinament però, s'ha detectat que la generació de la matèria orgànica no disminuïa considerablement mentre els restaurants i bars van estar tancats. Per aquesta raó, l’ajuntament ha decidit fer una campanya informativa per incentivar que es realitzi adequadament la recollida selectiva de la matèria orgànica i de les altres fraccions. Així doncs, l'empresa Terregada - cooperativa per a la sostenibilitat, coordinadora de la campanya, visitarà els establiments de restauració, botigues de venda d'aliments i altres establiments generadors de matèria orgànica, a partir del dilluns 29 de juny, per tal d'explicar i incentivar la recollida en origen de la FORM, fer una breu diagnosi de la recollida que fan actualment i valorar si els hi cal algun contenidor per facilitar la logística i fer un seguiment de la recollida de l'orgànica en els punts de recollida de la FORM, en les àrees de contenidors corresponents.

Així mateix, es realitzarà un seguiment els mesos de juliol, agost i setembre per avaluar si hi ha un increment de la disposició de la FORM, en base a les dades recollides per l’ajuntament i, alhora, mitjançant les visites als punts de recollida tot avaluant el número de contenidors d’establiments en les diferents àrees mitjançant l’ajuda dels operaris de FCC de la recollida i les visites ‘in situ’.

La recollida selectiva de la FORM és molt important perquè és la fracció de residus que més volum genera. La seva disposició al dipòsit controlat de residus (abocador de Pedret i Marzà) genera molts problemes de fermentació i generació de gasos. En general, el 40% de tots els residus municipals que generem són matèria orgànica.