Comunicat d'interès sanitari de l'aigua del Port de la Selva i Selva de Mar

28/08/2019

Com a resultat de les activitats de control sanitari de les aigües de consum humà realitzades pel gestor de l’aigua municipal SOREA us informem que s’ha detectat que els nivells de clorurs han superat el valor de referència (250 mg/l) establert per la normativa vigent (Reial Decret 140/2003) per a l’aigua de la xarxa de distribució.
La mateixa normativa obliga a posar en coneixement d’aquest fet a la població. L’aigua subministrada a través de la xarxa municipal continua tenint la consideració de potable
i apta pels a tots els usos, per bé que es pot percebre un cert gust de salat en boca.

Malgrat això es recomana pels grups més sensibles de població prendre les següents mesures:
- Lactants: Es recomana preparar els biberons amb aigua embotellada.
- Persones amb hipertensió arterial, amb problemes al cor i a les artèries, amb úlceres d'estómac i/o afectació dels ronyons,: Es recomana no utilitzar aigua de l'aixeta ni per beure, ni per cuinar.
Mentre es valora l’evolució de l’episodi es demana a tothom fer un ús responsable i fomentar l’estalvi de l’aigua en la seva activitat diària.


El Port de la Selva, 28 d’agost de 2019