Concessió d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar - Curs 2022 - 2023

26/10/2023

Fins el dia 16 de novembre es poden presentar sol·licituds per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar pel curs 2022-2023.

Aquests ajuts tenen per objecte recolzar a les famílies respecte la despesa econòmica que suposa la compra de material escolar i llibres per garantir una correcta educació i aprenentatge dels seus fills. Concretament, aquests ajuts van destinats a l’adquisició de llibres de text i material escolar a favor de les famílies del municipi que tinguin fills en l’etapa escolar obligatòria: segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària (ESO), en centres públics i concertats.

Model de sol·licitud

Més informació