Concurs de mèrits per proveïr 5 treballadors temporals del servei de vigilants municipals

Concurs de mèrits per proveïr 5 treballadors temporals del servei de vigilants municipals per l'estiu 2017.

Als documents adjunts hi trobareu:

- Bases que regulen el concurs de mèrits per proveïr 5 llocs de treball de vigilants municipals per l'estiu de 2017.

- Sol·licitud de participació procediment selecció de 5 vigilants municipals (format word .docx)